Dodací podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny fmfly.net jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.

1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno obratem nejpozději do 15-ti pracovních dnů po obdržení objednávky.

2. Zboží je odesíláno kupujícímu poštou na dobírku

3. fmfly.net si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě,že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

4. Poštovné v ČR je 120 Kč, při objednávce nad 2.000 kč je poštovné na naše náklady.

5. Na Slovensko posíláme na dobírku, poštovné 150 kč, při objednávce nad 2.000 Kč je poštovné na naše náklady. Balíček s dobírkou vám přijde v eurech

6. Ostatní země 250,- Kč

Reklamace

1. Případné reklamace uplatňuje kupující na adrese:

 

Roman Šebesta - fmfly.net
Slezská 2893
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 67354793
DIČ: 7109124946
tel: 603 453 726

e-mail: fmfly@fmfly.cz

 

 

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).

2. Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

3. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi . Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny fmfly.net, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Ochrana osobních dat zákazníků

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností fmfly.net považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. fmfly.net tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.


Accept

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb souhlasíte s jejich použitím.